Chính sách cookie

Chính sách này mô tả cách qh88casino-vn.top sử dụng cookies và công dụng của chúng. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ Chính sách này để hiểu rõ hơn về cookies và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, hãy ngừng truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Cookies là gì?

Cookies là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web. Những tệp này giúp trang web nhận diện và theo dõi người dùng khi họ duyệt web và sử dụng dịch vụ trực tuyến. Cookies không gây hại cho thiết bị của bạn và có thể bị xóa bất cứ khi nào bạn muốn.

Cookies dùng để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng thông qua việc ghi nhớ thông tin và hành vi của họ trên trang web.

2. Các loại Cookies sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookies sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookies bắt buộc: Đây là các cookies cần thiết để trang web hoạt động chính xác. Chúng không thu thập thông tin cá nhân.
  • Cookies thống kê: Chúng tôi sử dụng cookies thống kê để phân tích và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang web. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web.
  • Cookies quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng cookies quảng cáo để theo dõi hoạt động quảng cáo trên trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn quảng cáo có liên quan hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookies trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookies có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng các chức năng trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi thông tin cá nhân được thu thập thông qua cookies sẽ được sử dụng chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi.

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sử dụng các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật và bảo vệ thông tin khi bạn truy cập các trang web này.