Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc gửi phản hồi thông qua trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và các thông tin khác mà bạn cung cấp.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân qua việc sử dụng 'cookies'. Cookies là các tập tin nhỏ chứa thông tin mà một trang web gửi cho máy tính của bạn để nhận dạng bạn và lưu trữ thông tin về sở thích cá nhân của bạn.

1.1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để:

  • Liên lạc và gửi thông tin theo yêu cầu của bạn.
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.
  • Tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Phân tích và nghiên cứu thị trường.

1.2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ nó khỏi truy cập trái phép, mất mát, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng mục đích.