Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web qh88casino-vn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây.

Trang web qh88casino-vn.top cung cấp các dịch vụ và nội dung liên quan đến các lĩnh vực như công nghệ, khoa học, âm nhạc, và các chủ đề liên quan khác.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và tài liệu trên trang web qh88casino-vn.top thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu quyền. Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu quyền.

Các nhãn hiệu, logo và tên thương hiệu xuất hiện trên trang web qh88casino-vn.top là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu quyền tương ứng. Không được sử dụng, sao chép hoặc nhân bản chúng mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu quyền.

2. Nội dung người dùng

Khi bạn cung cấp nội dung cho trang web qh88casino-vn.top, bạn đồng ý rằng bạn sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của nội dung đó và bạn có quyền sử dụng, phân phối và công khai nội dung đó trên trang web.

Chúng tôi có quyền kiểm duyệt, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các quyền của bên thứ ba hoặc vi phạm các quy định và chính sách của chúng tôi.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web qh88casino-vn.top để phân phối nội dung có tính chất phỉ báng, đe dọa, khiêu dâm, bạo lực hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Bạn cũng không được sử dụng trang web để quảng cáo hoặc kinh doanh mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Quảng cáo và liên kết

Trang web qh88casino-vn.top có thể chứa quảng cáo hoặc liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web và dịch vụ này. Việc sử dụng các trang web và dịch vụ của bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện riêng của họ.

  • Bạn đồng ý không sử dụng trang web qh88casino-vn.top để phân phối nội dung có tính chất phỉ báng, đe dọa, khiêu dâm, bạo lực hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Bạn cũng không được sử dụng trang web để quảng cáo hoặc kinh doanh mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Bạn đồng ý không can thiệp vào hoạt động của trang web qh88casino-vn.top bằng cách sử dụng phần mềm, thiết bị hoặc phương pháp gây nhiễu hay làm hại đến tính toàn vẹn và an ninh của trang web.
  • Chúng tôi có quyền từ chối, hạn chế hoặc chấm dứt việc truy cập và sử dụng trang web qh88casino-vn.top của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện trong văn bản này.